Paziņojums par ietekmes sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Ietekmes sākotnējais izvērtējums tiek veikts izmaiņām akceptētā darbībā un saistīts ar precizētiem risinājumiem Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica (turpmāk – Rail Baltica) posma “Vangaži – Salaspils - Misa” būvniecībai Ķekavas novadā Misas dzelzceļa sazarojumā virzienā no Vangažiem uz Rīgas starptautisko lidostu un Lietuvas robežu.

Rail Baltica dzelzceļa līnijas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecībai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk – Rail Baltica IVN), kas noslēdzās ar akcepta lēmumu 2016. gadā. Par Rail Baltica IVN ietvaros sagatavoto IVN ziņojumu Vides pārraudzības valsts birojs ir izdevis 2016. gada 3. maija atzinumu Nr. 5 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu” (turpmāk – Atzinums Nr. 5) un Ministru kabinets ir izdevis 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”. Rail Baltica ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss (Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojums Nr. 468 “Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica”).

Paredzētā darbība ir Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posma “Vangaži – Salaspils - Misa” būvniecība Ķekavas novadā Misas dzelzceļa sazarojumā virzienā no Vangažiem uz Rīgas starptautisko lidostu un Lietuvas robežu.


Paredzētās darbības ierosinātājs ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv RB Rail AS (Reģ. Nr. 40103845025), juridiskā adrese: Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050. Vides konsultants ietekmes sākotnējā izvērtējuma procedūras īstenošanai ir SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.


Paredzētā darbība un vērtējamais Rail Baltica dzelzceļa līnijas un saistītās infrastruktūras posms aptver Rail Baltica un ar to saistītās infrastruktūras būvniecību Ķekavas novadā. Plānots izbūvēt satiksmes infrastruktūras objektus, kas paredzēti Rail Baltica IVN rezultātā akceptētajā darbībā, kā arī nepieciešamas dzelzceļa līnijas izmaiņas Misas trīsstūrī, kur ir paredzēts izveidot jaunu sliežu ceļu virzienā no lidostas “Rīga” līdz Salaspilij un mainīt savienojuma lidosta “Rīga” - Lietuvas robeža un savienojuma Lietuvas robeža - Salaspils konfigurāciju, paredzot izveidot divu līmeņu šķērsojumu. Papildus nepieciešami trīs šķērsojumi pār Misas upi ar dažādiem līmeņiem un upes gultnes izmaiņas. Rail Baltica ir paredzēta kā ātrgaitas divsliežu elektrificēta un signalizācijas, telekomunikācijas un vadības sistēmu aprīkota dzelzceļa līnija ar maksimālo projektēto ātrumu 249 km/h (maksimālais ekspluatācijas ātrums 234 km/h) un 1435 mm sliežu platumu.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu

Ietekmes sākotnējā izvērtējuma laikā tiek organizēta sabiedriskā apspriešana, kas norisināsies no 2023. gada 4. augusta līdz 24. augustam. Tās mērķis ir sniegt plašāku informāciju sabiedrībai par paredzēto darbību un tās ietekmi uz vidi.  Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta neklātienes formātā jeb attālināti. Tiešsaistes videokonference notiks 2023. gada 15. augustā plkst. 17:00.
 

  • Tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija 2023. gada 14. augustā tiks publicēta ietekmes sākotnējā izvērtējuma sagatavotāja tīmekļa vietnē www.environment.lv
  • Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes sākotnējā izvērtējuma sagatavotāja tīmekļa vietnē www.environment.lv.
  • Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies papildus jautājumi par plānoto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, tos līdz 2023. gada 21. augustam varēs uzdot, izmantojot elektroniskā pasta adresi [email protected]. Uz šiem jautājumiem sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.


Ietekmes sākotnējā izvērtējuma materiāli no 2023. gada 4. augusta būs pieejami RB Rail vides konsultanta SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv. Rakstveida priekšlikumus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi aicinām līdz 2023. gada 24. augustam sūtīt SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010 vai uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]).

Jautājumu gadījumā par ietekmes sākotnējā izvērtējuma procedūru lūdzam sazināties ar Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldi, e-pasts [email protected].

02.08.2023

Seko jaunumiem

Mēs lietojam sīktdatnes

Mēs lietojam sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu pieredzi un sniegtu personalizētu saturu. Lietojot šo lapu, jūs piekrītat mūsu Sīkdatņu politikai.