Ģeotehniskā izpēte

Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanas ietvaros sākot no 2019. gada norisinās ģeotehniskās izpētēs lauka darbi, lai sagatavotos Rail Baltica tehnisko risinājumu izstrādei.

Kāpēc tiek veikti ģeotehniskās izpētes lauka darbi?

Kāpēc tiek veikti ģeotehniskās izpētes lauka darbi?

Ģeotehnisko izpētes lauka darbu mērķis ir iegūt informāciju par grunts sastāvu un tās fizikālajām īpašībām. Tas ļaus sagatavoties Rail Baltica pamattrases projektēšanai un tehnisko risinājumu izstrādei.

Izpētes rezultātā ģeotehniskie eksperti izstrādās ieteikumus, kādi grunts apstākļi jāņem vērā projektējot tādus dzelzceļa infrastruktūras objektus kā tiltus, trokšņu sienas, uzbērumus, caurtekas un dzīvnieku pārejas.

Kā notiks lauka darbi?

Kā notiks lauka darbi?

Ģeotehniskās izpētes darbi tiks veikti izmantojot dažādas urbšanas metodes. Pamatā urbumu dziļums ir 6-25 metri, taču atsevišķos gadījumos urbumi var būt apjomīgāki.

Kad izpēte tiks uzsākta un cik ilgi tā noritēs?

Kad izpēte tiks uzsākta un cik ilgi tā noritēs?

Izpēte konkrētā īpašumā noritēs viena gada laikā, sākot no darbu izpildes protokola parakstīšanas brīža. Par konkrētu un visām pusēm pieņemamu izpētes laiku zemes īpašnieki varēs vienoties ar darbu veicējiem.

Kas notiks ar īpašumu pēc izpētes pabeigšanas?

Kas notiks ar īpašumu pēc izpētes pabeigšanas?

Izpētes laikā īpašumam netiks nodarīts kaitējums un pabeidzot darbus attiecīgajā zemes gabalā, izpētes vieta tiks sakārtota un savesta kārtībā, kādā tā bija sākotnēji.

Izpētes darbi Baldones novadā

Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanas ietvaros no 2019. gada oktobra līdz 2021. gada beigām posmā Vangaži–Salaspils–Misa (2. būvprojektēšanas posms - apakšā kartēs sarkanā krāsā) un no 2019. gada novembra līdz 2020. gada septembrim posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa (1. būvprojektēšanas posms - apakšā kartēs zaļā krāsā) norisināsies ģeotehniskās izpētes lauka darbi, lai sagatavotos Rail Baltica tehnisko risinājumu izstrādei. Baldones novadā savienojas abi iepriekš minētie posmi, līdz ar to ar Baldones novada iedzīvotājiem var sazināties viens no diviem lauku izpētes darbu veicējiem. Aicinām zemju īpašniekus un iedzīvotājus sadarboties ar izpētes speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rail Baltica infrastruktūras projektēšanu.

 

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā Vagaži - Salaspils - Misa paredzēti šādas lauka darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana – hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vītņurbšanas metode – vītņurbšana ar 200 mm diametra urbi. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes, svars 10-12 tonnas.
 • Vibrourbšana – dobas caurules 100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo a/m.
 • Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus. Iekārta uzmontēta uz kravas a/m 10-12 tonnas.
 • Urbums, izmantojot vītņurbšanas metodi 200 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas 10-12 tonnas. 1,5 m attālumā tiek veikta statiskā zondēšana ar iekārtu 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.

 

Kamēr Rail Baltica posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa paredzētas šādas lauku darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana – hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vibrourbšana – dobas caurules 40-100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo automašīnu. Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus.
 • Dinamiskā zondēšana – stieņa 32 mm diametrā iesišana gruntī ar sitieniem. Svars iekārtai ir ap 100 kg uz riteņu bāzes. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Urbums, izmantojot serdes urbšanas metodi 80-110 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes ar svaru 10-12 tonnas.

 

Kas veiks lauka darbus?

Lauka darbus posmam Vangaži–Salaspils–Misa veic personu apvienība “Misa–Vangaži GI”, kura sastāv no pieciem uzņēmumiem (AS Ceļu projekts, Ģeo Eko risinājumi, Ģeo eksperts, Markvarta ģeotehniskais birojs un VKB). Apvienību saziņā ar zemju īpašniekiem pārstāv pilnvarotā persona Aldis Kreislers.

Lauku darbus posmam Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa veic starptautiska Austrijas uzņēmuma filiāle Latvijā SIA “Intergeo Baltic”. Uzņēmuma saziņā ar zemju īpašniekiem pārstāv pilnvarotā persona Gatis Vernavs.

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Vangaži–Salaspils–Misa ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību, kura sastāv no trim uzņēmumiem – Egis Rail S.A., DB Engineering & Consulting GmbH un SIA “OLIMPS”. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina RB Rail AS.

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību, kura sastāv no diviem uzņēmumiem – IDOM, Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., and Ingenieria y Economia del Transporte S.M.E.M.P, S.A..

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kurus zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvo vēstuli Rail Baltica projekta un Personu apvienības “Misa–Vangaži GI” vārdā (2. būvprojektēšanas posmā) vai SIA “Intergeo Baltic” vārdā (1. būvprojektēšanas posmā).

 

Abos gadījumos vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 • plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 • norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 • aprakstīta izpētes metode;
 • pievienota izpētēs darbu saskaņošanas protokols;
 • kontaktpersona.

 

Posmā Vangaži - Salapils - Misa zemes īpašnieki vēstules saņems 2019. gada oktobrī un novembrī, kamēr posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa zemes īpašnieki vēstuli saņems 2019. gada novembrī un decembrī.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Posma Vangaži - Salaspils Misa gadījumā, lai vienotos par abpusēji pieņemamu izpētes veikšanas laiku, nepieciešams sazināties ar Personu apvienības “Misa–Vangaži GI” pārstāvi un pilnvaroto personu Aldi Kreisleru (t. 29628349, e-pasta adrese: [email protected]). Kamēr posma Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa gadījumā tas pats ir jādara sazinoties ar SIA “Intergeo Baltic” pārstāvi un pilnvaroto personu Gati Vernavu (tel.nr. 29896619, e-pasta adrese: [email protected]).

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai ar skartajiem zemes īpašumiem. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2020. gada otrajā ceturksnī, kad zemju īpašnieki saņemsiet tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trases skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācija zemju īpašniekiem pieejama Eiropas Dzelzceļa līniju mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Izpētes darbi Bauskas novadā

2020. gada augustā Iecavas pašvaldības teritorijā Rail Baltica projekta ievaros uzsākas inženierizpētes darbi. Plānotais inženierizpētes norises laiks ir sākot no 2020. gada augusta līdz 2021. gada beigām, un tās ietvaros tiks veikti ģeotehniskās izpētes darbi. Izpētes mērķis ir iegūt nepieciešamo inženiertehnisko informāciju par grunts sastāvu un tās fizikālajām īpašībām Rail Baltica pamattrases projektēšanai un ilgtspējīgu tehnisko risinājumu izstrādei.

 

Kāpēc ir nepieciešami ģeotehniskie lauka darbi?

Lauka darbi norisināsies konkrētos punktos plānotā dzelzceļa posma garumā. Eksperti, izmantojot dažādas metodes, izpētīs grunts apstākļus. Galvenokārt tiks izmantoti grunts urbšanas darbi. Izpētes laikā iegūs inženiertehniskos datus, kuri ir nepieciešami, lai veiktu konkrētus aprēķinus un pamatotu projekta risinājumus. Šos datus ņems vērā projektējot tādus infrastruktūras elementus kā uzbērumus, viaduktus, tiltus, trokšņu sienas, caurtekas un dzīvnieku pārejas.

 

Ko sagaidīt un kā tiks organizēti lauka darbi?

Lai nodrošinātu nepieciešamo inženierizpētes datu apjomu un izpildītu projektēšanas darbus atbilstoši projektēšanas vadlīnijām, inženierizpētes darbus ir plānots veikt divās kārtās. Atšķirība starp pirmo un otro kārtu ir izpētes punktu blīvumā. Pirmajā kārtā izpētei paredzēto punktu savstarpējais attālums ir aptuveni 300m, bet otrās kārtas izpētes punktu attālums būs aptuveni 100m. Papildus informējam, ka vietās, kur paredzēts izvietot tiltus, viaduktus, caurtekas un citas konstrukcijas, izpētes punktu blīvums var būs lielāks. Tas ir pamatojams ar nepieciešamību un noteikumiem iegūtu maksimāli precīzu informāciju par ģeoloģiskajiem apstākļiem, veicot projektēšanas darbus.

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā no Misas līdz Latvijas/Lietuvas robežai  paredzētas šādas lauka darbu metodes:

 • Statiskā zondēšana – hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vītņurbšanas metode – vītņurbšana ar 200 mm diametra urbi. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes, svars 10-12 tonnas.
 • Vibrourbšana – dobas caurules 100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo automašīnu.
 • Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus. Iekārta uzmontēta uz kravas automašīnu 10-12 tonnas.
 • Urbums, izmantojot vītņurbšanas metodi 200 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas 10-12 tonnas. 1,5 m attālumā tiek veikta statiskā zondēšana ar iekārtu 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.

 

Kas veiks lauka darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā no Misas līdz Latvijas/Lietuvas robežai ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.. Atbilstoši veicamajam darbu apjomam, darbu izpildītājs būs projektēšanas uzņēmums IDOM un SIA Intergeo Baltic. Darbu izpildes laikā pēc nepieciešamības var tikt piesaistīti arī citi kvalificēti izpētes darbu veikšanas uzņēmumi, lai nodrošinātu darbu izpildi.

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Misa – Latvijas/Lietuvas robeža ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS.

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kuru zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvu vēstuli no Rail Baltica projektā iesaistītajiem uzņēmumiem IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. un SIA Intergeo Baltic.

 

Vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 • plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 • norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 • aprakstīta izpētes metode;
 • pievienots izpētēs darbu saskaņošanas protokols;
 • kontaktpersona.

 

Zemes īpašnieki vēstules saņems laika posmā no 2020. gada augustā līdz 2021. beigām.

 

Kāpēc es neesmu saņēmis vēstuli par ģeotehniskajiem darbiem?

Izpētes vietu novietojums ir saistīts ar plānotajiem izpētes darbu atrašanās punktiem. Atbilstoši tam, izpētes darbus paredzēts dalīt divās kārtās, kuru galvenā atšķirība ir izpētes punktu blīvumā. Pirmajā kārtā izpētei paredzēto punktu savstarpējais attālums ir aptuveni 300m, bet otrās kārtas izpētes punktu attālums būs aptuveni 100m. Ņemot vērā punktu izvietojuma blīvumu un konkrēto zemes īpašumu novietojumu pret plānoto Rail Baltica trasi ir iespējams, ka vienā zemes īpašumā ir izvietoti vadītāki izpētes punkti, bet citā mazāk vai neviens izpētes punkts.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Kā norādīts vēstulē, lai vienotos par abpusēji pieņemamu izpētes veikšanas laiku, nepieciešams sazināties ar SIA Intergeo Baltic pārstāvi Gati Vernavu, e-pasts: [email protected]; tel.: +371 29896619.

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai skartajos zemes īpašumos. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2021. gada beigās, kad zemju īpašnieki saņems tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trase skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācijas zemju īpašniekiem pieejams SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Izpētes darbi Garkalnes novadā

Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanas ietvaros no 2019. gada oktobra līdz 2021. gada beigām posmā Vangaži -Salaspils -Misa norisināsies ģeotehniskās izpētes lauka darbi, lai sagatavotos Rail Baltica tehnisko risinājumu izstrādei. Izpētes darbi notiks arī Garkalnes pašvaldības teritorijā. Aicinām zemju īpašniekus un iedzīvotājus sadarboties ar izpētes speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rail Baltica infrastruktūras projektēšanu.

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā Vangaži-Salaspils-Misa paredzēti šādas lauka darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana - hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 - 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vītņurbšanas metode - vītņurbšana ar 200 mm diametra urbi. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes, svars 10-12 tonnas.
 • Vibrourbšana - dobas caurules 100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo a/m.
 • Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus. Iekārta uzmontēta uz kravas a/m 10-12 tonnas.
 • Urbums, izmantojot vītņurbšanas metodi 200 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas 10-12 tonnas. 1,5 m attālumā tiek veikta statiskā zondēšana ar iekārtu 1000 - 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.

 

Kas veiks lauka darbus?

Lauka darbus veic personu apvienība “Misa -Vangaži GI”, kura sastāv no pieciem uzņēmumiem (AS Ceļu projekts, Ģeo Eko risinājumi, Ģeo eksperts, Markvarta ģeotehniskais birojs un VKB). Apvienību saziņā ar zemju īpašniekiem pārstāv pilnvarotā persona Aldis Kreislers.

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Salaspil-Vangaži-Misa ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību, kura sastāv no trim uzņēmumiem - Egis Rail S.A., DB Engineering & Consulting GmbH un SIA “OLIMPS”. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina RB Rail AS.

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kurus zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvo vēstuli Rail Baltica projekta un Personu apvienības “Misa -Vangaži GI” vārdā.

 

Vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 1. plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 2. norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 3. aprakstīta izpētes metode;
 4. pievienota izpētēs darbu saskaņošanas protokols;
 5. kontaktpersona.

 

Zemes īpašnieki vēstules saņems 2019. gada oktobrī un novembrī.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Kā norādīts vēstulē, lai vienotos par abpusēji pieņemamu izpētes veikšanas laiku, nepieciešams sazināties ar Personu apvienības “Misa -Vangaži GI” pārstāvi un pilnvaroto personu Aldi Kreisleru (t. 29628349, e-pasta adrese: [email protected]).

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai ar skartajiem zemes īpašumiem. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2020. gada otrajā ceturksnī, kad zemju īpašnieki saņemsiet tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trases skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācija zemju īpašniekiem pieejama Eiropas Dzelzceļa līniju mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Izpētes darbi Inčukalna novadā

Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanas ietvaros no 2019. gada oktobra līdz 2021. gada beigām posmā Vangaži -Salaspils -Misa un posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži norisināsies ģeotehniskās izpētes lauka darbi, lai sagatavotos Rail Baltica tehnisko risinājumu izstrādei. Izpētes darbi notiks arī Inčukalna pašvaldības teritorijā. Aicinām zemju īpašniekus un iedzīvotājus sadarboties ar izpētes speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rail Baltica infrastruktūras projektēšanu.

 

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā Vangaži-Salaspils-Misa un Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži paredzēti šādas lauka darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana - hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 - 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vītņurbšanas metode - vītņurbšana ar 200 mm diametra urbi. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes, svars 10-12 tonnas.
 • Vibrourbšana - dobas caurules 100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo a/m.
 • Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus. Iekārta uzmontēta uz kravas a/m 10-12 tonnas.
 • Urbums, izmantojot vītņurbšanas metodi 200 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas 10-12 tonnas. 1,5 m attālumā tiek veikta statiskā zondēšana ar iekārtu 1000 - 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.

 

Kas veiks lauka darbus? Lauka darbus posmā Vangaži-Salaspils-Misa veic personu apvienība “Misa -Vangaži GI”, kura sastāv no pieciem uzņēmumiem (AS Ceļu projekts, Ģeo Eko risinājumi, Ģeo eksperts, Markvarta ģeotehniskais birojs un VKB). Apvienību saziņā ar zemju īpašniekiem pārstāv pilnvarotā persona Aldis Kreislers. Lauka darbus posmam Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži veic “SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (kontaktpersona Diāna Afoņina).

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Vangaži-Salaspils-Misa ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību, kura sastāv no trim uzņēmumiem - Egis Rail S.A., DB Engineering & Consulting GmbH un SIA “OLIMPS”. Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību INECO-ARDANUY. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina RB Rail AS.

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kurus zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvo vēstuli Rail Baltica projekta un Personu apvienības “Misa -Vangaži GI” vārdā.

 

Vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 • plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 • norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 • aprakstīta izpētes metode;
 • pievienota izpētēs darbu saskaņošanas protokols;
 • kontaktpersona.

 

Zemes īpašnieki posmā Vangaži-Salaspils-Misa vēstules saņemsa 2019. gada oktobrī un novembrī, bet posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži 2020.gada novembrī.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Kā norādīts vēstulē, lai vienotos par abpusēji pieņemamu izpētes veikšanas laiku, nepieciešams sazināties ar Personu apvienības “Misa -Vangaži GI” pārstāvi un pilnvaroto personu Aldi Kreisleru (t. 29628349, e-pasta adrese: [email protected]). Lai vienotos par abpusēji pieņemamu izpētes veikšanas laiku, nepieciešams sazināties ar “SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (kontaktpersona Diāna Afoņina, [email protected], +371 29 366 562).

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai ar skartajiem zemes īpašumiem. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2020. gada otrajā ceturksnī, kad zemju īpašnieki saņemsiet tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trases skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācija zemju īpašniekiem pieejama Eiropas Dzelzceļa līniju mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Izpētes darbi Ķekavas novadā

Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanas ietvaros no 2019. gada oktobra līdz 2021. gada beigām posmā Vangaži -Salaspils -Misa (2. būvprojektēšanas posms - apakšā kartēs sarkanā krāsā) un no 2019. gada novembra līdz 2020. gada septembrim posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa (1. būvprojektēšanas posms - apakšā kartēs zaļā krāsā) norisināsies ģeotehniskās izpētes lauka darbi, lai sagatavotos Rail Baltica tehnisko risinājumu izstrādei. Ķekavas novadā savienojas abi iepriekš minētie posmi, līdz ar to ar Ķekavas novada iedzīvotājiem var sazināties viens no diviem lauku izpētes darbu veicējiem. Aicinām zemju īpašniekus un iedzīvotājus sadarboties ar izpētes speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rail Baltica infrastruktūras projektēšanu.

 

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā Vagaži - Salaspils - Misa paredzēti šādas lauka darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana - hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 - 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vītņurbšanas metode - vītņurbšana ar 200 mm diametra urbi. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes, svars 10-12 tonnas.
 • Vibrourbšana - dobas caurules 100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo a/m.
 • Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus. Iekārta uzmontēta uz kravas a/m 10-12 tonnas.
 • Urbums, izmantojot vītņurbšanas metodi 200 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas 10-12 tonnas. 1,5 m attālumā tiek veikta statiskā zondēšana ar iekārtu 1000 - 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.

 

Kamēr Rail Baltica posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa paredzētas šādas lauku darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana - hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 - 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vibrourbšana - dobas caurules 40-100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo automašīnu. Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus.
 • Dinamiskā zondēšana - stieņa 32 mm diametrā iesišana gruntī ar sitieniem. Svars iekārtai ir ap 100 kg uz riteņu bāzes. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Urbums, izmantojot serdes urbšanas metodi 80-110 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes ar svaru 10-12 tonnas.

 

Kas veiks lauka darbus?

Lauka darbus posmam Vangaži -Salaspils -Misa veic personu apvienība “Misa -Vangaži GI”, kura sastāv no pieciem uzņēmumiem (AS Ceļu projekts, Ģeo Eko risinājumi, Ģeo eksperts, Markvarta ģeotehniskais birojs un VKB). Apvienību saziņā ar zemju īpašniekiem pārstāv pilnvarotā persona Aldis Kreislers.

Lauku darbus posmam Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa veic starptautiska Austrijas uzņēmuma filiāle Latvijā SIA “Intergeo Baltic”. Uzņēmuma saziņā ar zemju īpašniekiem pārstāv pilnvarotā persona Gatis Vernavs.

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Vangaži - Salaspils - Misa ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību, kura sastāv no trim uzņēmumiem - Egis Rail S.A., DB Engineering & Consulting GmbH un SIA “OLIMPS”. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina RB Rail AS.

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību, kura sastāv no diviem uzņēmumiem - IDOM, Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., and Ingenieria y Economia del Transporte S.M.E.M.P, S.A..

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kurus zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvo vēstuli Rail Baltica projekta un Personu apvienības “Misa -Vangaži GI” vārdā (2. būvprojektēšanas posmā) vai SIA “Intergeo Baltic” vārdā (1. būvprojektēšanas posmā).

 

Abos gadījumos vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 • plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 • norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 • aprakstīta izpētes metode;
 • pievienota izpētēs darbu saskaņošanas protokols;
 • kontaktpersona.

 

Posmā Vangaži - Salapils - Misa zemes īpašnieki vēstules saņems 2019. gada oktobrī un novembrī, kamēr posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa zemes īpašnieki vēstuli saņems 2019. gada novembrī un decembrī.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Posma Vangaži - Salaspils Misa gadījumā, lai vienotos par abpusēji pieņemamu izpētes veikšanas laiku, nepieciešams sazināties ar Personu apvienības “Misa -Vangaži GI” pārstāvi un pilnvaroto personu Aldi Kreisleru (t. 29628349, e-pasta adrese: [email protected]). Kamēr posma Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa gadījumā tas pats ir jādara sazinoties ar SIA “Intergeo Baltic” pārstāvi un pilnvaroto personu Gati Vernavu (tel.nr. 29896619, e-pasta adrese: [email protected]).

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai ar skartajiem zemes īpašumiem. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2020. gada otrajā ceturksnī, kad zemju īpašnieki saņemsiet tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trases skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācija zemju īpašniekiem pieejama Eiropas Dzelzceļa līniju mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Izpētes darbi Iecavas novadā

2020. gada augustā Iecavas pašvaldības teritorijā Rail Baltica projekta ievaros uzsākas inženierizpētes darbi. Plānotais inženierizpētes norises laiks ir sākot no 2020. gada augusta līdz 2021. gada beigām, un tās ietvaros tiks veikti ģeotehniskās izpētes darbi. Izpētes mērķis ir iegūt nepieciešamo inženiertehnisko informāciju par grunts sastāvu un tās fizikālajām īpašībām Rail Baltica pamattrases projektēšanai un ilgtspējīgu tehnisko risinājumu izstrādei.

 

 

Kāpēc ir nepieciešami ģeotehniskie lauka darbi?

Lauka darbi norisināsies konkrētos punktos plānotā dzelzceļa posma garumā. Eksperti, izmantojot dažādas metodes, izpētīs grunts apstākļus. Galvenokārt tiks izmantoti grunts urbšanas darbi. Izpētes laikā iegūs inženiertehniskos datus, kuri ir nepieciešami, lai veiktu konkrētus aprēķinus un pamatotu projekta risinājumus. Šos datus ņems vērā projektējot tādus infrastruktūras elementus kā uzbērumus, viaduktus, tiltus, trokšņu sienas, caurtekas un dzīvnieku pārejas.

 

Ko sagaidīt un kā tiks organizēti lauka darbi?

Lai nodrošinātu nepieciešamo inženierizpētes datu apjomu un izpildītu projektēšanas darbus atbilstoši projektēšanas vadlīnijām, inženierizpētes darbus ir plānots veikt divās kārtās. Atšķirība starp pirmo un otro kārtu ir izpētes punktu blīvumā. Pirmajā kārtā izpētei paredzēto punktu savstarpējais attālums ir aptuveni 300m, bet otrās kārtas izpētes punktu attālums būs aptuveni 100m. Papildus informējam, ka vietās, kur paredzēts izvietot tiltus, viaduktus, caurtekas un citas konstrukcijas, izpētes punktu blīvums var būs lielāks. Tas ir pamatojams ar nepieciešamību un noteikumiem iegūtu maksimāli precīzu informāciju par ģeoloģiskajiem apstākļiem, veicot projektēšanas darbus.

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā no Misas līdz Latvijas/Lietuvas robežai  paredzētas šādas lauka darbu metodes:

 • Statiskā zondēšana – hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vītņurbšanas metode – vītņurbšana ar 200 mm diametra urbi. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes, svars 10-12 tonnas.
 • Vibrourbšana – dobas caurules 100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo automašīnu.
 • Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus. Iekārta uzmontēta uz kravas automašīnu 10-12 tonnas.
 • Urbums, izmantojot vītņurbšanas metodi 200 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas 10-12 tonnas. 1,5 m attālumā tiek veikta statiskā zondēšana ar iekārtu 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.

 

Kas veiks lauka darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā no Misas līdz Latvijas/Lietuvas robežai ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.. Atbilstoši veicamajam darbu apjomam, darbu izpildītājs būs projektēšanas uzņēmums IDOM un SIA Intergeo Baltic. Darbu izpildes laikā pēc nepieciešamības var tikt piesaistīti arī citi kvalificēti izpētes darbu veikšanas uzņēmumi, lai nodrošinātu darbu izpildi.

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Misa – Latvijas/Lietuvas robeža ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS.

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kuru zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvu vēstuli no Rail Baltica projektā iesaistītajiem uzņēmumiem IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. un SIA Intergeo Baltic.

 

Vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 • plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 • norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 • aprakstīta izpētes metode;
 • pievienots izpētēs darbu saskaņošanas protokols;
 • kontaktpersona.

 

Zemes īpašnieki vēstules saņems laika posmā no 2020. gada augustā līdz 2021. beigām.

 

Kāpēc es neesmu saņēmis vēstuli par ģeotehniskajiem darbiem?

Izpētes vietu novietojums ir saistīts ar plānotajiem izpētes darbu atrašanās punktiem. Atbilstoši tam, izpētes darbus paredzēts dalīt divās kārtās, kuru galvenā atšķirība ir izpētes punktu blīvumā. Pirmajā kārtā izpētei paredzēto punktu savstarpējais attālums ir aptuveni 300m, bet otrās kārtas izpētes punktu attālums būs aptuveni 100m. Ņemot vērā punktu izvietojuma blīvumu un konkrēto zemes īpašumu novietojumu pret plānoto Rail Baltica trasi ir iespējams, ka vienā zemes īpašumā ir izvietoti vadītāki izpētes punkti, bet citā mazāk vai neviens izpētes punkts.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Kā norādīts vēstulē, lai vienotos par abpusēji pieņemamu izpētes veikšanas laiku, nepieciešams sazināties ar SIA Intergeo Baltic pārstāvi Gati Vernavu, e-pasts: [email protected]; tel.: +371 29896619.

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai skartajos zemes īpašumos. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2021. gada beigās, kad zemju īpašnieki saņems tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trase skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācijas zemju īpašniekiem pieejams SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Izpētes darbi Mārupes novadā

Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanas ietvaros no 2019. gada novembra līdz 2020. gada septembrim posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa norisināsies ģeotehniskās izpētes lauka darbi, lai sagatavotos Rail Baltica tehnisko risinājumu izstrādei. Izpētes darbi notiks arī Mārupes pašvaldību teritorijā. Aicinām zemju īpašniekus un iedzīvotājus sadarboties ar izpētes speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rail Baltica infrastruktūras projektēšanu.

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa paredzētas šādas lauka darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana – hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vibrourbšana – dobas caurules 40-100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo automašīnu. Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus.
 • Dinamiskā zondēšana – stieņa 32 mm diametrā iesišana gruntī ar sitieniem. Svars iekārtai ir ap 100 kg uz riteņu bāzes. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Urbums, izmantojot serdes urbšanas metodi 80-110 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes ar svaru 10-12 tonnas.

 

Kas veiks lauka darbus?

Lauka darbus veic starptautiska Austrijas uzņēmuma filiāle Latvijā SIA “Intergeo Baltic”. Uzņēmuma saziņā ar zemju īpašniekiem pārstāv pilnvarotā persona Gatis Vernavs.

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību, kura sastāv no diviem uzņēmumiem – IDOM, Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., and Ingenieria y Economia del Transporte S.M.E.M.P, S.A.. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina RB Rail AS.

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kurus zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvo vēstuli Rail Baltica projekta un SIA “Intergeo Baltic” vārdā.

 

Vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 • plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 • norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 • aprakstīta izpētes metode;
 • pievienots izpētes darbu saskaņošanas protokols;
 • kontaktpersona.

 

Zemes īpašnieki vēstules saņems 2019. gada novembrī un decembrī.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Kā norādīts vēstulē, lai apstiprinātu piekrišanu izpētei īpašumā, nepieciešams sazināties ar SIA “Intergeo Baltic” pārstāvi un pilnvaroto personu Gati Vernavu (tel.nr. 29896619, e-pasta adrese: [email protected]).

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai ar skartajiem zemes īpašumiem. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2020. gada otrajā ceturksnī, kad zemju īpašnieki saņemsiet tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trases skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācija zemju īpašniekiem pieejama Eiropas Dzelzceļa līniju mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Izpētes darbi Olaines novadā

Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanas ietvaros no 2019. gada novembra līdz 2020. gada septembrim posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa norisināsies ģeotehniskās izpētes lauka darbi, lai sagatavotos Rail Baltica tehnisko risinājumu izstrādei. Izpētes darbi notiks arī Olaines pašvaldību teritorijā. Aicinām zemju īpašniekus un iedzīvotājus sadarboties ar izpētes speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rail Baltica infrastruktūras projektēšanu.

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa paredzētas šādas lauka darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana – hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vibrourbšana – dobas caurules 40-100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo automašīnu. Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus.
 • Dinamiskā zondēšana – stieņa 32 mm diametrā iesišana gruntī ar sitieniem. Svars iekārtai ir ap 100 kg uz riteņu bāzes. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Urbums, izmantojot serdes urbšanas metodi 80-110 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes ar svaru 10-12 tonnas.

 

Kas veiks lauka darbus?

Lauka darbus veic starptautiska Austrijas uzņēmuma filiāle Latvijā SIA “Intergeo Baltic”. Uzņēmuma saziņā ar zemju īpašniekiem pārstāv pilnvarotā persona Gatis Vernavs.

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību, kura sastāv no diviem uzņēmumiem – IDOM, Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., and Ingenieria y Economia del Transporte S.M.E.M.P, S.A.. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina RB Rail AS.

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kurus zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvo vēstuli Rail Baltica projekta un SIA “Intergeo Baltic” vārdā.

 

Vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 • plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 • norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 • aprakstīta izpētes metode;
 • pievienots izpētes darbu saskaņošanas protokols;
 • kontaktpersona.

 

Zemes īpašnieki vēstules saņems 2019. gada novembrī un decembrī.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Kā norādīts vēstulē, lai apstiprinātu piekrišanu izpētei īpašumā, nepieciešams sazināties ar SIA “Intergeo Baltic” pārstāvi un pilnvaroto personu Gati Vernavu (tel.nr. 29896619, e-pasta adrese: [email protected]).

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai ar skartajiem zemes īpašumiem. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2020. gada otrajā ceturksnī, kad zemju īpašnieki saņemsiet tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trases skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācija zemju īpašniekiem pieejama Eiropas Dzelzceļa līniju mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Izpētēs darbi Rīgā

Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanas ietvaros no 2019. gada novembra līdz 2020. gada septembrim posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa norisināsies ģeotehniskās izpētes lauka darbi, lai sagatavotos Rail Baltica tehnisko risinājumu izstrādei. Izpētes darbi notiks arī Rīgā. Aicinām zemju īpašniekus un iedzīvotājus sadarboties ar izpētes speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rail Baltica infrastruktūras projektēšanu.

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa paredzētas šādas lauka darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana – hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vibrourbšana – dobas caurules 40-100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo automašīnu. Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus.
 • Dinamiskā zondēšana – stieņa 32 mm diametrā iesišana gruntī ar sitieniem. Svars iekārtai ir ap 100 kg uz riteņu bāzes. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Urbums, izmantojot serdes urbšanas metodi 80-110 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes ar svaru 10-12 tonnas.

 

Kas veiks lauka darbus?

Lauka darbus veic starptautiska Austrijas uzņēmuma filiāle Latvijā SIA “Intergeo Baltic”. Uzņēmuma saziņā ar zemju īpašniekiem pārstāv pilnvarotā persona Gatis Vernavs.

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību, kura sastāv no diviem uzņēmumiem – IDOM, Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., and Ingenieria y Economia del Transporte S.M.E.M.P, S.A.. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina RB Rail AS.

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kurus zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvo vēstuli Rail Baltica projekta un SIA “Intergeo Baltic” vārdā.

 

Vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 • plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 • norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 • aprakstīta izpētes metode;
 • pievienots izpētes darbu saskaņošanas protokols;
 • kontaktpersona.

 

Zemes īpašnieki vēstules saņems 2019. gada novembrī un decembrī.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Kā norādīts vēstulē, lai apstiprinātu piekrišanu izpētei īpašumā, nepieciešams sazināties ar SIA “Intergeo Baltic” pārstāvi un pilnvaroto personu Gati Vernavu (tel.nr. 29896619, e-pasta adrese: [email protected]).

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai ar skartajiem zemes īpašumiem. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2020. gada otrajā ceturksnī, kad zemju īpašnieki saņemsiet tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trases skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācija zemju īpašniekiem pieejama Eiropas Dzelzceļa līniju mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Izpētes darbi Ropažu novadā

Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanas ietvaros no 2019. gada oktobra līdz 2021. gada beigām posmā Vangaži–Salaspils–Misa norisināsies ģeotehniskās izpētes lauka darbi, lai sagatavotos Rail Baltica tehnisko risinājumu izstrādei. Izpētes darbi notiks arī Ropažu pašvaldības teritorijā. Aicinām zemju īpašniekus un iedzīvotājus sadarboties ar izpētes speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rail Baltica infrastruktūras projektēšanu.

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā Vangaži-Salaspils-Misa paredzēti šādas lauka darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana – hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vītņurbšanas metode – vītņurbšana ar 200 mm diametra urbi. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes, svars 10-12 tonnas.
 • Vibrourbšana – dobas caurules 100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo a/m.
 • Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus. Iekārta uzmontēta uz kravas a/m 10-12 tonnas.
 • Urbums, izmantojot vītņurbšanas metodi 200 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas 10-12 tonnas. 1,5 m attālumā tiek veikta statiskā zondēšana ar iekārtu 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.

 

Kas veiks lauka darbus?

Lauka darbus veic personu apvienība “Misa–Vangaži GI”, kura sastāv no pieciem uzņēmumiem (AS Ceļu projekts, Ģeo Eko risinājumi, Ģeo eksperts, Markvarta ģeotehniskais birojs un VKB). Apvienību saziņā ar zemju īpašniekiem pārstāv pilnvarotā persona Aldis Kreislers.

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Vangaži-Salaspils-Misa ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību, kura sastāv no trim uzņēmumiem – Egis Rail S.A., DB Engineering & Consulting GmbH un SIA “OLIMPS”. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina RB Rail AS.

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kurus zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvo vēstuli Rail Baltica projekta un Personu apvienības “Misa–Vangaži GI” vārdā.

 

Vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 • plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 • norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 • aprakstīta izpētes metode;
 • pievienota izpētēs darbu saskaņošanas protokols;
 • kontaktpersona.

 

Zemes īpašnieki vēstules saņems 2019. gada oktobrī un novembrī.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Kā norādīts vēstulē, lai vienotos par abpusēji pieņemamu izpētes veikšanas laiku, nepieciešams sazināties ar Personu apvienības “Misa–Vangaži GI” pārstāvi un pilnvaroto personu Aldi Kreisleru (t. 29628349, e-pasta adrese: [email protected]).

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai ar skartajiem zemes īpašumiem. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2020. gada otrajā ceturksnī, kad zemju īpašnieki saņemsiet tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trases skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācija zemju īpašniekiem pieejama Eiropas Dzelzceļa līniju mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Izpētes darbi Salaspils novadā

Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanas ietvaros no 2019. gada oktobra līdz 2021. gada beigām posmā Vangaži–Salaspils–Misa (2. būvprojektēšanas posms - apakšā kartēs sarkanā krāsā) un no 2019. gada novembra līdz 2020. gada septembrim posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa (1. būvprojektēšanas posms - apakšā kartēs zaļā krāsā) norisināsies ģeotehniskās izpētes lauka darbi, lai sagatavotos Rail Baltica tehnisko risinājumu izstrādei. Salaspils novadā savienojas abi iepriekš minētie posmi, līdz ar to ar Salaspils novada iedzīvotājiem var sazināties viens no diviem lauku izpētes darbu veicējiem. Aicinām zemju īpašniekus un iedzīvotājus sadarboties ar izpētes speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rail Baltica infrastruktūras projektēšanu.

 

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā Vagaži - Salaspils - Misa paredzēti šādas lauka darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana – hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vītņurbšanas metode – vītņurbšana ar 200 mm diametra urbi. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes, svars 10-12 tonnas.
 • Vibrourbšana – dobas caurules 100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo a/m.
 • Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus. Iekārta uzmontēta uz kravas a/m 10-12 tonnas.
 • Urbums, izmantojot vītņurbšanas metodi 200 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas 10-12 tonnas. 1,5 m attālumā tiek veikta statiskā zondēšana ar iekārtu 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.

 

Kamēr Rail Baltica posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa paredzētas šādas lauku darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana – hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vibrourbšana – dobas caurules 40-100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo automašīnu. Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus.
 • Dinamiskā zondēšana – stieņa 32 mm diametrā iesišana gruntī ar sitieniem. Svars iekārtai ir ap 100 kg uz riteņu bāzes. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Urbums, izmantojot serdes urbšanas metodi 80-110 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes ar svaru 10-12 tonnas.

 

Kas veiks lauka darbus?

Lauka darbus posmam Vangaži–Salaspils–Misa veic personu apvienība “Misa–Vangaži GI”, kura sastāv no pieciem uzņēmumiem (AS Ceļu projekts, Ģeo Eko risinājumi, Ģeo eksperts, Markvarta ģeotehniskais birojs un VKB). Apvienību saziņā ar zemju īpašniekiem pārstāv pilnvarotā persona Aldis Kreislers.

Lauku darbus posmam Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa veic starptautiska Austrijas uzņēmuma filiāle Latvijā SIA “Intergeo Baltic”. Uzņēmuma saziņā ar zemju īpašniekiem pārstāv pilnvarotā persona Gatis Vernavs.

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Vangaži–Salaspils–Misa ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību, kura sastāv no trim uzņēmumiem – Egis Rail S.A., DB Engineering & Consulting GmbH un SIA “OLIMPS”. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina RB Rail AS.

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību, kura sastāv no diviem uzņēmumiem – IDOM, Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., and Ingenieria y Economia del Transporte S.M.E.M.P, S.A..

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kurus zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvo vēstuli Rail Baltica projekta un Personu apvienības “Misa–Vangaži GI” vārdā (2. būvprojektēšanas posmā) vai SIA “Intergeo Baltic” vārdā (1. būvprojektēšanas posmā).

 

Abos gadījumos vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 • plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 • norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 • aprakstīta izpētes metode;
 • pievienota izpētēs darbu saskaņošanas protokols;
 • kontaktpersona.

 

Posmā Vangaži - Salapils - Misa zemes īpašnieki vēstules saņems 2019. gada oktobrī un novembrī, kamēr posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa zemes īpašnieki vēstuli saņems 2019. gada novembrī un decembrī.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Posma Vangaži - Salaspils Misa gadījumā, lai vienotos par abpusēji pieņemamu izpētes veikšanas laiku, nepieciešams sazināties ar Personu apvienības “Misa–Vangaži GI” pārstāvi un pilnvaroto personu Aldi Kreisleru (t. 29628349, e-pasta adrese: [email protected]). Kamēr posma Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa gadījumā tas pats ir jādara sazinoties ar SIA “Intergeo Baltic” pārstāvi un pilnvaroto personu Gati Vernavu (tel.nr. 29896619, e-pasta adrese: [email protected]).

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai ar skartajiem zemes īpašumiem. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2020. gada otrajā ceturksnī, kad zemju īpašnieki saņemsiet tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trases skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācija zemju īpašniekiem pieejama Eiropas Dzelzceļa līniju mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Izpētes darbi Stopiņu novadā

Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanas ietvaros no 2019. gada oktobra līdz 2021. gada beigām posmā Vangaži–Salaspils–Misa (2. būvprojektēšanas posms - apakšā kartēs sarkanā krāsā) un no 2019. gada novembra līdz 2020. gada septembrim posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa (1. būvprojektēšanas posms - apakšā kartēs zaļā krāsā) norisināsies ģeotehniskās izpētes lauka darbi, lai sagatavotos Rail Baltica tehnisko risinājumu izstrādei. Stopiņu novadā savienojas abi iepriekš minētie posmi, līdz ar to ar Stopiņu novada iedzīvotājiem var sazināties viens no diviem lauku izpētes darbu veicējiem. Aicinām zemju īpašniekus un iedzīvotājus sadarboties ar izpētes speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rail Baltica infrastruktūras projektēšanu.

 

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā Vagaži - Salaspils - Misa paredzēti šādas lauka darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana – hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vītņurbšanas metode – vītņurbšana ar 200 mm diametra urbi. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes, svars 10-12 tonnas.
 • Vibrourbšana – dobas caurules 100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo a/m.
 • Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus. Iekārta uzmontēta uz kravas a/m 10-12 tonnas.
 • Urbums, izmantojot vītņurbšanas metodi 200 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas 10-12 tonnas. 1,5 m attālumā tiek veikta statiskā zondēšana ar iekārtu 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.

 

Kamēr Rail Baltica posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa paredzētas šādas lauku darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana – hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vibrourbšana – dobas caurules 40-100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo automašīnu. Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus.
 • Dinamiskā zondēšana – stieņa 32 mm diametrā iesišana gruntī ar sitieniem. Svars iekārtai ir ap 100 kg uz riteņu bāzes. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Urbums, izmantojot serdes urbšanas metodi 80-110 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes ar svaru 10-12 tonnas.

 

Kas veiks lauka darbus?

Lauka darbus posmam Vangaži–Salaspils–Misa veic personu apvienība “Misa–Vangaži GI”, kura sastāv no pieciem uzņēmumiem (AS Ceļu projekts, Ģeo Eko risinājumi, Ģeo eksperts, Markvarta ģeotehniskais birojs un VKB). Apvienību saziņā ar zemju īpašniekiem pārstāv pilnvarotā persona Aldis Kreislers.

Lauku darbus posmam Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga-Misa veic starptautiska Austrijas uzņēmuma filiāle Latvijā SIA “Intergeo Baltic”. Uzņēmuma saziņā ar zemju īpašniekiem pārstāv pilnvarotā persona Gatis Vernavs.

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Vangaži–Salaspils–Misa ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību, kura sastāv no trim uzņēmumiem – Egis Rail S.A., DB Engineering & Consulting GmbH un SIA “OLIMPS”. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina RB Rail AS.

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību, kura sastāv no diviem uzņēmumiem – IDOM, Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., and Ingenieria y Economia del Transporte S.M.E.M.P, S.A..

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kurus zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvo vēstuli Rail Baltica projekta un Personu apvienības “Misa–Vangaži GI” vārdā (2. būvprojektēšanas posmā) vai SIA “Intergeo Baltic” vārdā (1. būvprojektēšanas posmā).

 

Abos gadījumos vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 • plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 • norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 • aprakstīta izpētes metode;
 • pievienota izpētēs darbu saskaņošanas protokols;
 • kontaktpersona.

 

Posmā Vangaži - Salapils - Misa zemes īpašnieki vēstules saņems 2019. gada oktobrī un novembrī, kamēr posmā Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa zemes īpašnieki vēstuli saņems 2019. gada novembrī un decembrī.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Posma Vangaži - Salaspils Misa gadījumā, lai vienotos par abpusēji pieņemamu izpētes veikšanas laiku, nepieciešams sazināties ar Personu apvienības “Misa–Vangaži GI” pārstāvi un pilnvaroto personu Aldi Kreisleru (t. 29628349, e-pasta adrese: [email protected]). Kamēr posma Upeslejas-Centrālā stacija Rīga; Torņakalns-Imanta un Lidosta Rīga- Misa gadījumā tas pats ir jādara sazinoties ar SIA “Intergeo Baltic” pārstāvi un pilnvaroto personu Gati Vernavu (tel.nr. 29896619, e-pasta adrese: [email protected]).

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai ar skartajiem zemes īpašumiem. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2020. gada otrajā ceturksnī, kad zemju īpašnieki saņemsiet tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trases skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācija zemju īpašniekiem pieejama Eiropas Dzelzceļa līniju mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Izpētes darbi Salacgrīvas novadā

Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanas ietvaros no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada beigām posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži norisināsies ģeotehniskās izpētes lauka darbi, lai sagatavotos Rail Baltica tehnisko risinājumu izstrādei. Aicinām zemju īpašniekus un iedzīvotājus sadarboties ar izpētes speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rail Baltica infrastruktūras projektēšanu.

 

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži paredzēti šādas lauka darbu metodes:

 

Statiskā zondēšana – hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.

Vītņurbšanas metode – vītņurbšana ar 200 mm diametra urbi. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes, svars 10-12 tonnas.

Vibrourbšana – dobas caurules 100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo a/m.

Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus. Iekārta uzmontēta uz kravas a/m 10-12 tonnas.

Urbums, izmantojot vītņurbšanas metodi 200 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas 10-12 tonnas. 1,5 m attālumā tiek veikta statiskā zondēšana ar iekārtu 1000 – 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.

 

Kas veiks lauka darbus?

Lauka darbus posmam Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži veic “SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (kontaktpersona Diāna Afoņina ) un SIA “Intergeo Baltic Ltd." (kontaktpersona Edgards Klievēns). 

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību INECO-ARDANUY. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina RB Rail AS.

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kurus zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvo vēstuli Rail Baltica projekta un “SIA “Vides Konsultāciju Birojs” vai SIA “Intergeo Baltic Ltd.".

 

Abos gadījumos vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 • plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 • norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 • aprakstīta izpētes metode;
 • pievienota izpētēs darbu saskaņošanas protokols;
 • kontaktpersona.

 

Posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži zemes īpašnieki vēstules saņēma 2020. gada novembrī.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Lai vienotos par abpusēji pieņemamu izpētes veikšanas laiku, nepieciešams sazināties ar “SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (kontaktpersona Diāna Afoņina, [email protected], +371 29 366 562) un SIA “Intergeo Baltic Ltd." (kontaktpersona Edgards Klievēns, [email protected], +37125663240)

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai ar skartajiem zemes īpašumiem. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2020. gada otrajā ceturksnī, kad zemju īpašnieki saņemsiet tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trases skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācija zemju īpašniekiem pieejama Eiropas Dzelzceļa līniju mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Izpētes darbi Limbažu novadā

Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanas ietvaros no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada beigām posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži norisināsies ģeotehniskās izpētes lauka darbi, lai sagatavotos Rail Baltica tehnisko risinājumu izstrādei. Aicinām zemju īpašniekus un iedzīvotājus sadarboties ar izpētes speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rail Baltica infrastruktūras projektēšanu.

 

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži paredzēti šādas lauka darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana - hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 - 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vītņurbšanas metode - vītņurbšana ar 200 mm diametra urbi. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes, svars 10-12 tonnas.
 • Vibrourbšana - dobas caurules 100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo a/m.
 • Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus. Iekārta uzmontēta uz kravas a/m 10-12 tonnas.
 • Urbums, izmantojot vītņurbšanas metodi 200 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas 10-12 tonnas. 1,5 m attālumā tiek veikta statiskā zondēšana ar iekārtu 1000 - 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.

 

Kas veiks lauka darbus?

Lauka darbus posmam Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži veic “SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (kontaktpersona Diāna Afoņina ) un SIA “Intergeo Baltic Ltd." (kontaktpersona Edgards Klievēns). 

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību INECO-ARDANUY. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina RB Rail AS.

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kurus zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvo vēstuli Rail Baltica projekta un “SIA “Vides Konsultāciju Birojs” vai SIA “Intergeo Baltic Ltd.".

 

Abos gadījumos vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 • plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 • norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 • aprakstīta izpētes metode;
 • pievienota izpētēs darbu saskaņošanas protokols;
 • kontaktpersona.

 

Posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži zemes īpašnieki vēstules saņēma 2020. gada novembrī.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Lai vienotos par abpusēji pieņemamu izpētes veikšanas laiku, nepieciešams sazināties ar “SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (kontaktpersona Diāna Afoņina, [email protected], +371 29 366 562) un SIA “Intergeo Baltic Ltd." (kontaktpersona Edgards Klievēns, [email protected], +37125663240)

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai ar skartajiem zemes īpašumiem. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2020. gada otrajā ceturksnī, kad zemju īpašnieki saņemsiet tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trases skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācija zemju īpašniekiem pieejama Eiropas Dzelzceļa līniju mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Izpētes darbi Sējas novadā

Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanas ietvaros no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada beigām posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži norisināsies ģeotehniskās izpētes lauka darbi, lai sagatavotos Rail Baltica tehnisko risinājumu izstrādei. Aicinām zemju īpašniekus un iedzīvotājus sadarboties ar izpētes speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rail Baltica infrastruktūras projektēšanu.

 

Kādas lauku darbu metodes tiks pielietotas šajā posmā?

Rail Baltica posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži paredzēti šādas lauka darbu metodes:

 

 • Statiskā zondēšana - hidrauliska stieņa 32 mm diametrā iespiešana gruntī. Statiskā zondēšanas iekārta 1000 - 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.
 • Vītņurbšanas metode - vītņurbšana ar 200 mm diametra urbi. Iekārta uz kravas automašīnas bāzes, svars 10-12 tonnas.
 • Vibrourbšana - dobas caurules 100 mm diametrā iedzīšana gruntī. Rokas urbšanas metode. Pārvadāšana ar kravas busiņu vai vieglo a/m.
 • Urbšana tiek veikta ar dobas caurules iedzīšanu gruntī, pielietojot sitienus. Iekārta uzmontēta uz kravas a/m 10-12 tonnas.
 • Urbums, izmantojot vītņurbšanas metodi 200 mm diametrā. Iekārta uz kravas automašīnas 10-12 tonnas. 1,5 m attālumā tiek veikta statiskā zondēšana ar iekārtu 1000 - 2000 kg uz pašgājējas iekārtas bāzes ar riteņiem vai gumijas kāpurķēdēm. Pārvadā ar kravas busiņu.

 

Kas veiks lauka darbus?

Lauka darbus posmam Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži veic “SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (kontaktpersona Diāna Afoņina).

 

Kas veic projektēšanas darbus?

Līgums par Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbiem posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži ir noslēgts ar projektēšanas uzņēmumu apvienību INECO-ARDANUY. Projektētāji darbus veic Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdevumā. Savukārt minētā līguma izpildi nodrošina RB Rail AS.

 

Kā iedzīvotājiem tiks paziņots par ģeotehniskās izpētes darbiem, ja tie skars viņu īpašumu?

Visi īpašnieki, kurus zemes gabalus skars Rail Baltica ģeotehniskā izpēte, saņems informatīvo vēstuli Rail Baltica projekta un “SIA “Vides Konsultāciju Birojs”.

 

Abos gadījumos vēstulē ir ietverta šāda informācija:

 • plānoto izpētes darbu mērķis un izpildītāji konkrētajā zemes īpašumā;
 • norādītas precīzas izpētes vietas koordinātas;
 • aprakstīta izpētes metode;
 • pievienota izpētēs darbu saskaņošanas protokols;
 • kontaktpersona.

 

Posmā Igaunijas/Latvijas robeža - Vangaži zemes īpašnieki vēstules saņēma 2020. gada novembrī.

 

Kā rīkoties, ja saņemta informatīvā vēstule?

Lai vienotos par abpusēji pieņemamu izpētes veikšanas laiku, nepieciešams sazināties ar “SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (kontaktpersona Diāna Afoņina, [email protected], +371 29 366 562).

 

Kā izpēte ietekmē zemju izpirkšanu Rail Baltica vajadzībām?

Ģeotehnisko lauka darbu veikšana ir daļa no projektēšanas, kuras rezultātā tiks izstrādāti Rail Baltica trases projektēšanas pamatrisinājumi. Tas dos pamatu tālākai likumā noteiktai darbībai ar skartajiem zemes īpašumiem. Plānots, ka projektēšanas pamatrisinājumi tiks pabeigti 2020. gada otrajā ceturksnī, kad zemju īpašnieki saņemsiet tālāko informāciju par to kā Rail Baltica trases skars konkrēto īpašumu. Vairāk informācija zemju īpašniekiem pieejama Eiropas Dzelzceļa līniju mājas lapā: www.edzl.lv sadaļā Atsavināšana.

Mēs lietojam sīktdatnes

Mēs lietojam sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu pieredzi un sniegtu personalizētu saturu. Lietojot šo lapu, jūs piekrītat mūsu Sīkdatņu politikai.