Liela interese par Rail Baltica zemes ierīcības un mērniecības darbu konkursu

Deviņi uzņēmumi pieteikušies atklātā konkursā par zemes ierīcības projektēšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšanu Rail Baltica projektā Latvijā. Konkursa uzvarētājam šis pakalpojums būs jāsniedz nekustamajiem īpašumiem, kas nepieciešami Rail Baltica izbūvei Latvijā – Rīgas pilsētā un deviņos novados, caur kuriem stiepjas jaunbūvējamā trase: Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Mārupes, Salaspils, Ropažu, Bauskas, Ķekavas un Olaines novadā.

Ievērojot teritorialitātes principu, iepirkums ir sadalīts trīs daļās. Veikt darbus Limbažu, Saulkrastu un Siguldas novadā pieteikušies pieci pretendenti – SIA Delta kompānija, SIA Energoplāns, SIA Latīpašums – mērniecības birojs, SIA Latvijasmernieks.lv un SIA Metrum.  

 

Veikt darbus Rīgā, Mārupes, Salaspils un Ropažu novadā pretendē septiņi uzņēmumi– SIA BaltSurvey, SIA Delta kompānija, SIA Energoplāns, SIA Latīpašums – mērniecības birojs, SIA Latvijasmernieks.lv, SIA Metrum un SIA Terra topo. Savukārt strādāt Bauskas, Ķekavas un Olaines novadā piedāvā pieci pretendenti – SIA Delta kompānija, SIA Geopols, SIA Latvijasmernieks.lv, SIA Metrum un SIA Ventmetrs.

 

Konkursa organizētāja – Rail Baltica projekta īstenotāja Latvijā – uzņēmuma Eiropas Dzelzceļa līnijas izveidotā iepirkuma komisija izvērtēs katrā iepirkuma priekšmeta daļā iesniegtos piedāvājumus un piešķirs vispārīgās slēgšanas tiesības ne vairāk kā sešiem pretendentiem katrā iepirkuma daļā, kuri atbilst visām atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām un kuru piedāvājumi ir saimnieciski visizdevīgākie. Kopējā summa darbu veikšanai ir 1 552 500 eiro (bez PVN). Vispārīgās vienošanās izpildes laiks – 24 mēneši no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas vai līdz vispārīgās vienošanās kopējās līgumcenas sasniegšanai.


Konkursa uzvarētājam/-iem galvenokārt būs jānodrošina Rail Baltica projekta skarto nekustamo īpašumu sadalīšana un/vai zemes vienību robežu pārkārtošana, izstrādājot zemes ierīcības projektus un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbus, gadījumos, kad Rail Baltica izbūvei nepieciešama nekustamā īpašuma daļa vai daļas. Īpašniekiem nav jāveic šo darbu apmaksa, tas tiek nodrošināts no Rail Baltica projekta finansējuma līdzekļiem.

 

Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta „Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu”.

19.04.2022

Seko jaunumiem

Mēs lietojam sīktdatnes

Mēs lietojam sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu pieredzi un sniegtu personalizētu saturu. Lietojot šo lapu, jūs piekrītat mūsu Sīkdatņu politikai.