Hooaeg 1 - Episood 1

Mis on Rail Baltica?

Ole Balti riikide suurima ajaloolise projekti tunnistajaks!

PROJEKTIST LÜHIDALT 

Rail Baltica on uus, kiire, tänapäevane Euroopa standardmõõtmetele vastav (1435 mm) kahe rööpmelaiusega elektrifitseeritud ja ERTMS-iga varustatud raudteeliin, töökiirusega 234 km/h. See kulgeb Tallinnast läbi Pärnu, Riia, Panevežise ja Kaunase kuni Leedu-Poola piirini, ühendusega Kaunasest Vilniusesse.

Projekti visioon sündis esmakordselt üle-euroopalistel transpordikonverentsidel Prahas, Kreetal ja Helsingis juba aastatel 1991 - 1997. 2011. aastal allkirjastasid kolm Balti peaministrit ühise koostöö- ja tahteavalduse. Tutvuge projekti ajaloolise ajajoonega.

Projekti eeldatav tulemus on 870 km pikkune raudteeliin, mis sobib nii reisijate- kui ka kaubaveoks ning sellega seonduvale raudteeinfrastruktuurile:

  • Rahvusvahelised ja piirkondlikud reisiterminalid
  • Kaubaterminalid
  • Hooldus- ja veeremirajatised

Raudteetrass saab olema koostalitlusvõimeline Euroopa üle-euroopalise transpordivõrguga ja konkurentsivõimeline teiste piirkonnas pakutavate teenuste muude pakkumisviiside osas nii reisijatele kui ka kaubaveole.

Rail Baltica tagab kiire pealinnaühenduse Balti pealinnade vahel iga kahe tunni tagant.

  • Tallinn - Pärnu | 40 min
  • Tallinn - Riia | 1h 42 min
  • Pärnu - Riia | 1h
  • Tallinn - Vilnius |  3h 38 min

Rail Balticu üldprojekt on Baltimaade jaoks olulise tähendusega algatus, mis annab samal ajal väärtust kogu Euroopale.

 

MIKS RAIL BALTICA?

Rail Baltica globaalne tasuvusanalüüs kinnitab, et projekt on rahaliselt ja majanduslikult tasuv. Uuring kinnitas projekti majanduslikku teostatavust ja eeliseid summas 16,2 miljardit eurot.

Turuanalüüs ja prognoosimudel näitavad selget potentsiaali nii reisijate kui ka kaubavoogude osas. Potentsiaal on piisavalt tasakaalustatud, mis tähendab, et reisijate jaoks on olemas punktist-punktini ja Balti-sisese liikluse põhisegmendid. Samas on kaubaveo jaoks tasakaal Soome transiidi, kohaliku impordi/ekspordi ja ühendvedude transiidi  vahel 1520 mm raudteesüsteemile ja tagasi.

 

RAHASTUS

Rail Balticat rahastatakse Eesti, Läti, Leedu ja  Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) rahastamisvahendi raames kaasfinantseeringuga kuni 85% ulatuses.

CEF on oluline ELi rahastamisvahend, et edendada riikide arengut, tööhõivet ja konkurentsivõimet Euroopa tasandil suunatud infrastruktuuri investeeringute kaudu. Projekti eeldatav kogumaksumus on umbes 5,8 miljardit eurot.


Järgmisena

Me kasutame küpsised

Kasutame küpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks ja isikupärastatud sisu pakkumiseks. Lehekülje kasutamisel nõustute meie küpsisepoliitikaga.