Hooaeg 1 - Episood 4

Keskkonna eest hoolitsemine

Saa teada, kuidas hoolitseme keskkonna eest, mida hindavad isegi meie metsaelanikud.

KESKKONNASÄÄSTLIK INFRASTRUKTUUR

Rail Baltica vähendab inimeste liikumisest tulenevat keskkonnajalajälge Baltimaades. Raudtee on ainus peamine transpordiliik, mis ei sõltu peaaegu täielikult fossiilkütustest. Selle osakaal Euroopa transpordi energiatarbimisest on vaatamata üle 8,5% turuosale  alla 2%. Suunates ümber nii kaubaveod kui ka reisijad maanteelt raudteele, soodustab Rail Baltica kliimamuutustest tuleneva rahalise mõju olulist vähenemist mastaabisäästu tõttu, aidates kaasa maanteede hoolduskulude,  mürasaaste ja  ummikute vähendamiselel.

 

KESKKONNA KASUTEGURID

Kliimamuutus

Positiivse mõju hindamiseks kasutatakse kliimamuutustest saadavat majanduslikku kasu sõidukilomeetri kohta ja rakendatakse seda väärtust Rail Baltica põhjustatud liikluse muutustele. Positiivne mõju tuleneb läbisõidu vähenemisest. Raudteetranspordile üleminek vähendab mastaabisäästu tõttu märkimisväärselt kliimamuutuste rahalist mõju. Arvatakse, et 30–40% veoautodest suunatakse raudteele.

Müra- ja õhusaaste

Võrreldes teiste transpordiliikidega, nagu buss, auto, raskeveok, lennukid, olemasolev rong, tekitab Rail Baltica vähem mürasaastet. Arvatakse, et vähendatud müraga säästetakse projekti eluea jooksul umbes 0,4 miljardit eurot. Lisaks võrreldes teiste transpordi liikidega ei põhjusta Rail Baltica õhusaastet. Arvatakse, et vähendatud õhusaastest säästetakse projekti eluea jooksul umbes 3,3 miljardit eurot.

Vähendatud CO2 heitkogused

Rail Balticuga saavutatakse ka heitkoguste kokkuhoid, kuna elektrirongid põhjustavad muude transpordivahenditega võrreldes oluliselt vähem heitmeid. Kogu 870 km pikkune trassilõik saab olema elektrifitseeritud, kasutades ainult säästvaid energiaressursse. Seetõttu ei teki õhusaastet ega CO2 heitmeid.

 

EUROOPA ROHELINE KOKKULEPE

Investeeringud säästvasse transporditaristusse on majanduse taaskäivitamisel Covid-19 järgsel ajastul ja Euroopa vastupidavamaks muutmisel vastavalt Euroopa rohelisele kokkuleppele olulisemad kui kunagi varem. Sellised projektid nagu Rail Baltica aitavad kaasa kõigi nende meetmete saavutamisele.


Järgmisena

Me kasutame küpsised

Kasutame küpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks ja isikupärastatud sisu pakkumiseks. Lehekülje kasutamisel nõustute meie küpsisepoliitikaga.