Rail Balticu trassi Soodevahe–Muuga lõigu ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programm tunnistati nõuetele vastavaks

RB Rail AS tellimusel on valminud ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programm Rail Baltica raudteetrassi lõigul Soodevahe–Muuga, mille Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet hindas nõuetele vastavaks.

 

“Rail Balticu raudteetrassi Tallinna–Rapla lõigul on kõik kolm ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi saanud heakskiidu. See annab kinnitust, et oleme raudtee ehitamisest ja opereerimisest keskkonnale tekkida võivatest ohtudest ning kaasnevatest mõjudest teadlikud. Põhi- ja tööprojekti koostamisel arvestame keskkonnamõjude hindamisest tulenevate nõuete ja leevendusmeetmetega raudtee ehitusele, et viia ohud miinimumini,” selgitas RB Rail ASi projektijuht Sten Berezin.

 

Tegemist on ligi 12 kilomeetrise trassilõiguga Soodevahe külast Muugani, mis läbib Rae ja Jõelähtme valla territooriumeid ning Maardu linna. Trassilõik on ette nähtud ainult kaubaveoks ja projekteeritakse kiirusele kuni 120 kilomeetrit tunnis. Suurem osa Rail Baltica Soodevahe–Muuga trassist kulgeb olemasoleva Eesti Raudtee raudtee koridoris.

 

Programmi lisati kavandatav Soodevahe sõlmjaam, kus toimub põhitrassi kauba- ja reisiliikluse lahknemine või ühendamine vastavalt Muuga jaama ning Ülemiste jaama suundadele. Sõlmjaam on ette nähtud vaid kauba (sh raudtee materjalide) veoks ja käitlemiseks ning on seetõttu seotud kaubaveoks kasutatava Rail Balticu Soodevahe–Muuga raudteelõiguga. Soodevahe sõlmjaama koosseisu kavandatakse taristu hoolduskeskuse ja kuivsadama (kaubaterminal) funktsioonide täitmiseks vajalik taristu, rajatised ja hooned.

 

KMH programm on mõju hindamise esimeseks etapiks ning selle alusel viiakse läbi keskkonnamõjude hindamine ja koostatakse KMH aruanne. RB Rail AS-il on kohustus esitada valminud aruanne Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile avalikuks väljapanekuks kahe aasta jooksul. Seniks on huvilistel võimalik tutvuda heakskiidetud ehitusprojekti KMH programmiga https://www.railbaltica.org/et/rail-baltica-sajandi-projekt/dokumendikogu/

 

KMH programm valmis Hispaania tunnustatud insenerifirma IDOM Consulting, Engineering, Architecture ja Eesti juhtiva infrastruktuuri-, planeeringute- ja keskkonnavaldkonna konsultatsiooniettevõttega Skepast&Puhkim OÜ koostööna.

14.04.2021

Jälgi meid

Me kasutame küpsised

Kasutame küpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks ja isikupärastatud sisu pakkumiseks. Lehekülje kasutamisel nõustute meie küpsisepoliitikaga.