Rail Balticu projekteerimisetapp Eestis: aasta vältel viiakse neljas vallas läbi geodeetilisi ning geoloogilisi uuringuid

Käesoleva aasta maikuus algasid Rail Balticu raudteeliini tehniliseks projekteerimiseks vajalikud uuringute välitööd, mida viiakse läbi Kohila, Rapla, Kehtna ja Põhja-Pärnumaa vallas. Kokkulepitud asukohtades teostavad vajalikke mõõtmiseid ja analüüse eksperdid kolmest ettevõttest – OÜ Reaalprojekt, Reib OÜ ja Rei Geotehnika OÜ. 

 

Uuringute tulemused annavad alusinfo turvalise ja vastupidava raudtee projekteerimiseks. Erilist tähelepanu pööratakse erinevatele üleminekutele raudteesildade ja maanteede ristumisel, et muuta lahendused insenertehniliselt võimalikult optimaalseks. 

Miks on välitööd ja uuringud olulised?

Välitööd on vajalikud, et uurida, mis seisukorras on maapind, kuhu Rail Balticu trassi projekteeritakse. Raudtee projekteerimisel ja ehitamisel on oluline olla teadlik pinnaste eripäradest ning veetaseme muutustest. Raudteetrassi kahjustavate külmakergete vältimiseks tuleb kõige sellega arvestada juba planeerimisfaasis. Põhjalikud teadmised maapinna omadustest tagavad optimaalse ressursikasutuse raudtee ehitusfaasis ja aitavad hoida kokku edasisi kulutusi. Maapinna omaduste selgumisel saab võimalikult täpselt tuvastada vajamineva muldkeha materjali koguse, selle tulemusena saab kaevandada ehitustööde jaoks vajaminevat materjali kõige optimaalsemal hulgal.

 

Mis on välitööde ajakava?

Kohila vallas alustati välitöödega maikuu keskel ja jõuti lõpule juunikuus. Raplas ja Kehtnas toimuvad välitööd juunist augustini ning Põhja-Pärnumaal viiakse välitöid läbi augustist oktoobrini. Samaaegselt on käimas läbirääkimised maaomanikega, kelle nõusolek uuringute läbiviimiseks vajalik on.

 

Projekti teostades on üheks prioriteediks looduskeskkonna säilitamine, seega uuringud annavad olulise sisendi hindamaks Rail Balticu keskkonnamõjusid, aga samuti leidmaks võimalikult keskkonda säästvaid lahendusi projekti teostamiseks.

28.06.2019

Jälgi meid

Me kasutame küpsised

Kasutame küpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks ja isikupärastatud sisu pakkumiseks. Lehekülje kasutamisel nõustute meie küpsisepoliitikaga.