Uulus tutvustati Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamisel loodud trassialternatiive

8. juuli õhtul toimus Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses arutelu, kus tutvustati trassialternatiivide võrdlustulemusi ning vastati kohalike elanike küsimustele.

 

Kohalikele pakkus enim huvi, kuidas kulgevad trassi alternatiivid, millist mõju need avaldavad nende elukohtadele, kuidas arvestatakse keskkonnaaspekte ning millal tehakse otsus trassi osas.

 

„Kohtumine oli viljakas ning saime juba praegu olulist tagasisidet trassialternatiividele, ent kõigil on aega kuni 9. augustini edastada oma ettepanekuid ja märkuseid,“ ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Rail Balticu nõunik Andres Lindemann.

 

Infopäeval tutvustasid planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostajad võimalikke trassialternatiive (videoülevaade leitav SIIT), käimasolevat protsessi, planeeringu lähteseisukohti ning uuendatud KSH programmi. Samuti anti ülevaade projekti edasisest ajakavast.

 

5. juuli–9. august on võimalik tutvuda Pärnu ja Eesti-Läti piiri vahelise ala Rail Balticu trassialternatiivide võrdlustulemuste aruandega. Aruanne annab ülevaate võrdlemise alustest, tulemustest ning soovituse eelistatud trassikoridori kohta.

 

Materjalid on kättesaadavad Rahandusministeeriumi kodulehel ning paberkandjal omavalitsustes.

 

Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise uuendamine puudutab umbes 40 km lõiku Pärnu ja Eesti-Läti piiri vahelisel alal. Uuendamine viiakse läbi riigikohtu 2020. aasta otsuse alusel tühistatud trassilõikudes.

 

Maakonnaplaneeringu uuendamise ajakava:

  • asustusstruktuuri, kultuuripärandi ja arheoloogia uuringute uuendamine: veebruar-aprill 2021
  • RB koridori asukohavaliku analüüsi koostamine: aprill-juuni 2021
  • avalik väljapanek: juuli-august 2021
  • laekunud seisukohtadele vastamine: august 2021
  • avalikud arutelud: september 2021
  • planeeringulahenduse täiendamine: september 2021
  • asjaomaste asutustega kooskõlastamine: oktoober-november 2021
  • planeeringulahenduse täiendamine: detsember 2021-jaanuar 2022
  • planeeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek, avalikud arutelud: veebruar-oktoober 2022
  • maakonnaplaneeringu kehtestamine: november 2022.

 

Planeeringu korraldaja on Rahandusministeerium, projekti koordineerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Töid teostab Konsortsium OBERMEYER Planen + Beraten GmbH (Saksamaa) ja PROINTEC S.A. (Hispaania) ning nende kohalikud alltöövõtjad Skepast&Puhkim OÜ (Eesti) ja Estonian, Latvian & Lithuanian Environment SIA (Eesti/Läti).

09.07.2021

Jälgi meid

Me kasutame küpsised

Kasutame küpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks ja isikupärastatud sisu pakkumiseks. Lehekülje kasutamisel nõustute meie küpsisepoliitikaga.